Badanie sprawozdania finansowego

Audyt sprawozdań finansowych przeprowadzany jest w trzech etapach: badanie wstępne, zasadnicze i raportowanie. Przeprowadzają je biegli rewidenci, wraz z asystentami i kandydatami na biegłych rewidentów.

Charakterystyka badania wstępnego

Badanie wstępne zawiera weryfikację dokumentacji prawnej i organizacyjnej jednostki, weryfikację funkcjonowania systemu rachunkowości, ustalenie kluczowych obszarów badania, a także ocenę i testy systemu kontroli wewnętrznej. Ponadto możemy liczyć na analizę potencjalnych czynników ryzyka czy omówienie tematów związanych z księgami rachunkowymi.

Głównym celem badania wstępnego, jeśli chodzi o audyt sprawozdań finansowych, jest rozpoznanie istniejących problemów. Odpowiednia firma pomoże nam sprawnie je rozwiązać i rozpocząć tym samym badanie właściwe, które polega na szczegółowym zbadaniu sprawy i wybrania najrozsądniejszego działania.

Badanie właściwe, czyli zasadnicze

Podczas tego badania przeprowadzane są różne procedury, które mają zbadać poszczególne pozycje sprawozdania. Badane są również przepływy pieniężne, zdarzenia po dacie bilansu czy informacje dotyczące kapitału własnego. Na końcu sporządzany jest raport. Proces ten polega na opracowaniu pewnego sprawozdania z całokształtu badania. Audyt sprawozdań finansowych jest bardzo ważnym dokumentem. Prezentuje on jakość przeprowadzonej rewizji, jak i jej wynik.

Treść sprawozdania, jak i badania musi być określona ścisłymi przepisami prawa jak i wymogami rewizji finansowej. Ostateczna opinia musi być podpisana dopiero po zakończeniu kontroli jakości danego zlecenia przez biegłego rewidenta. Ponadto, jeśli klient tego chce, opinia jak i raport może być przetłumaczona również na inny język, co przydaje się w wypadku firm międzynarodowych.

Biznesowa rzeczywistość

Dzisiejszy biznes cechują duże zmiany regulacyjne, rosnące ryzyko prowadzonej działalności jak i rozwój nowych działalności. Wszystko to wpływa na dzisiejszą rzeczywistość w biznesie. Technologie te, z jednej strony sprzyjają w prowadzeniu firmy. Z drugiej strony jednak wiążą się z nowymi zagrożeniami, nieznanymi nam dotąd. Stabilna pozycja firmy w świecie może zostać zachwiana.

Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy audytora i sporządzić badanie. Wykwalifikowani audytorzy posiadają potrzebne kompetencje, jak i doświadczenie. Wszystkie procesy, jakie przeprowadzają są zgodne z przepisami kontroli wewnętrznej, jak i branży IT.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *