Akty notarialne – co warto o nich wiedzieć?

Akt notarialny jest to oficjalne pismo urzędowe opatrzone podpisami obu zainteresowanych jego sporządzeniem stron, jak również podpisem i pieczęcią notariusza. W jakich przypadkach sporządzane są takie dokumenty? Czy przy ich podpisywaniu zawsze musi być obecny notariusz?

Kiedy niezbędne są akty notarialne?

Akty notarialne są wymaganymi dokumentami w przypadku kupna lub sprzedaży:
– domu,
– mieszkania,
– działki,
– lasu,
– gruntu rolnego,
– firmy lub spółki.

Zadaniem notariusza jest zapoznanie z dostarczonymi przez strony dokumentami oraz weryfikacja właściciela przedmiotu sprzedaży – musi on upewnić się, że rzeczywiście jest on prawowitym właścicielem. Ponadto akt notarialny musi zostać sporządzony w przypadku przekazania spadku lub darowizny, a także w przypadku małżonków decydujących się na rozdzielność majątkową (tak zwana intercyza). Innym rodzajem aktu notarialnego jest pełnomocnictwo, według którego wskazana osoba ma prawo do dysponowania majątkiem lub konkretnymi jego elementami w imieniu właściciela.

Czy przy sporządzaniu aktu notarialnego zawsze musi być obecny notariusz?

Notariusz, czyli osoba zaufania publicznego, która na piśmie stanowiącym dowód kupna/sprzedaży własnym podpisem i pieczęcią poświadcza, iż transakcja przebiegła zgodnie z prawem, jest niezbędny przy sporządzaniu tego typu dokumentów.

Jednak od powyższej reguły istnieje kilka wyjątków. Obecność notariusza nie jest wymagana, gdy:
– akt zostaje wystawiony poza granicami kraju, przez konsul polski (takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko),
– w obszarze terytorialnym, w którym sporządzany jest akt, nie ma notariusza; wówczas osobą poświadczającą zgodność transakcji z obowiązującymi przepisami prawa może być przewodniczący zarządu danej gminy.

Co powinno znaleźć się na akcie notarialnym?

Na prawidłowo sporządzonym akcie notarialnym powinny znaleźć się szczegółowe dane obydwu stron (w tym także nazwiska rodowe i imiona rodziców), jak również dane notariusza, którzy bierze udział w transakcji. Ponadto konieczne jest także zamieszczenie informacji o miejscu oraz dacie sporządzenia aktu.

Należy pamiętać, że akt notarialny nie jest ważny, jeśli nie zawiera:

– podpisów obydwu stron wraz z datą ich złożenia,
– podpisu notariusza,
– pieczęci kancelarii notarialnej,
– stwierdzenia o odczytaniu treści aktu i przyjęciu jej do wiadomości przez zainteresowanych.Ponadto na specjalne życzenie stron w akcie znaleźć się może informacja o szczególnych okolicznościach lub zajściach, jakie miały miejsce w trakcie sporządzania dokumentu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *