Due diligence

Kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które jest wykonywane na zlecenie zewnętrznego inwestora, który jest zainteresowany zakupem firmy nazywa się due diligence. Inwestor chce sprawdzić czy oferta jest dla niego korzysta. Badanie obejmuje całe przedsiębiorstwo.

Definicja

Amerykańska wykładnia prawa cywilnego wprowadziła pojęcie due diligence. Powszechnie używane jest od 1933 roku za sprawą Securities Act. W języku polskim funkcjonuje jako należyta staranność.
W czasie badania poddaje się analizie:
*kondycję finansową przedsiębiorstwa
*kondycję prawną firmy
*kondycję handlową firmy
*kondycję podatkową firmy
*kondycję technologiczną przedsiębiorstwa

Stosowanie due diligence
Procedurę stosuje się w celu określenia mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Zazwyczaj stosuje się ją w przypadku:
*chęci zakupienia przedsiębiorstwa
*chęci zakupu akcji lub udziałów
*połączenia spółek kapitałowych
*chęci wprowadzenia spółek do obrotu publicznego
*poszukiwań zewnętrznych inwestorów przez firmę
*procesu oddłużania przedsiębiorstwa
*procesu wywłaszczania przedsiębiorstwa
Głównym celem badania jest dokładna analiza sytuacji prawnej, podatkowej, finansowej oraz handlowej przedsiębiorstwa w celu określenia potencjalnego ryzyka fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa.

Czas trwania procesu

Czas trwania w dużym stopniu zależy od zakresu badań oraz informacji jakie zostały udostępnione przez sprzedającego przedsiębiorstwo. Proces wraz z podsumowaniem wniosków i wyceną zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

Przebieg procesu

Przedsiębiorca, który chce się zgodzić na proces musi pamiętać o zabezpieczeniu poufnych danych, ponieważ procedura jest jak biznesowa lupa i eksperci szybko odkryją wszelkie tajemnice i powiązania. Należy pamiętać, że specjaliści będą mieć wgląd do wszystkich dokumentów oraz informacji o firmie, więc aby przeciwdziałać wyciekowi informacji warto zawrzeć umowę z firmą mającą przeprowadzić proces. Po podpisaniu umowy można przejść do kontroli. Ważne jest udostępnianie ekspertom wszelkich informacji. Badanie przeprowadzają osoby postronne, więc gwarantuje to bezstronność. W skład komisji zawsze wchodzą specjaliści z wielu dziedzin, na przykład prawa, finansów czy też podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *