Szkolenia BHP – obowiązek każdego pracownika i pracodawcy

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy, to nic innego jak organizowanie i wykonywanie pracy w sposób chroniący zdrowie fizyczne i psychiczne oraz życie człowieka. Za tworzenie owych warunków w głównej mierze odpowiedzialni są pracodawcy oraz inne osoby zarządzające pracownikami. Wymaga się od nich znajomości wielu przepisów, a ową wiedzę należy co pięć lat uzupełnić na obowiązkowym szkoleniu BHP dla pracodawcy.

Szkolenia BHP dla pracodawców

Pracodawcy z reguły znają przepisy prawa pracy i skrupulatnie stosują je w swoich firmach. Aby jednak mieć pewność, że wszyscy mają odpowiednią wiedzę w tym zakresie, co pięć lat pracodawcy muszą odbyć okresowe szkolenie BHP zakończone egzaminem.

Podczas szkolenia pracodawcy z reguły, obok podstawowej wiedzy wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy czy ustaw związanych z BHP, mają zajęcia głównie nastawione na analizę zagrożeń w procesie pracy, organizowanie procesu z uwzględnieniem zagrożeń, opiekę zdrowotną nad pracownikiem, postępowanie na podczas wypadku przy pracy. W małych firmach nieposiadających służby BHP pracodawca ma obowiązek wstępnego szkolenia nowych pracowników – posiadanie szerokiej wiedzy BHP jest więc koniecznością. Okresowy kurs BHP dla pracodawcy trwa 720 minut.

Jak zorganizować kurs dla pracodawcy?

Organizowanie szkolenia dla jednej lub kilku osób jest proste, ale mało ekonomiczne finansowo i czasowo. Najlepiej zakupić kurs internetowy – szkolenia BHP online każdy może odbyć w dowolnym czasie i miejscy, choćby w swoim domu. Internetowe szkolenia bhp dla pracodawców w formie multimedialnej zawierają kompletne treści uwzględniającej aktualizacje związane ze zmianami w przepisach prawa. Wśród treści znajdują się liczne grafiki oraz filmy instruktażowe, które ułatwiają zrozumienie i przyswojenie wiedzy teoretycznej.

Nie bez znaczenia są pakiety z poradami praktycznymi dla pracodawców. Skorzystanie z podpowiedzi lub gotowych rozwiązań na pewno korzystnie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie, a przy tym jest to rozwiązanie dające znaczne oszczędności wysiłku organizacyjnego i czasu. Dla zapracowanych, zabieganych szefów szkolenia BHP online to rozwiązanie najbardziej korzystne ze wszystkich dostępnych.

Kurs BHP online kończy się rozwiązaniem testu. Pozytywny wynik uprawnia do wystawienia świadectwa ukończenia szkolenia okresowego. Wzory świadectw zgodne są z obowiązującymi i uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy jako równoważne ze świadectwami zdobytymi podczas kursów BHP odbywanych w sposób tradycyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *