Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Często ich posiadanie bywa konieczne już do złożenia aplikacji w procesie rekrutacyjnym u nowego pracodawcy. Kandydaci bez odpowiednich uprawnień sep są wtedy odrzucani na samym początku selekcji.

Sytuacja ta wcale nie dotyczy wąskich specjalizacji. Bardzo często podstawowe szkolenie sep do 1kV jest obowiązkowe dla podjęcia pracy na stanowisku niskiego szczebla. Pracodawca po prostu dba o swoje interesy i woli mieć zabezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Kursy SEP

Aby otrzymać stosowne uprawnienia, należy ukończyć kurs SEP oraz zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Warto wiedzieć, że uprawnienia zdobyć można aż w trzech różnych kategoriach:
– energetycznych,
– gazowych,
– elektrycznych.

Te ostatnie najczęściej wymagane są przez pracodawców i dlatego są najpopularniejsze.

Kto może przystąpić do kursu SEP?

Nie ma specjalnych wymogów do uczestnictwa w kursie sep Uprawnienia może zdobyć każdy, kto ukończył 18. rok życia. Nie jest wymagana fachowa wiedza, czy wykształcenie wyższe (wystarczy nawet podstawowe). Całą niezbędną wiedzę kursant otrzymuje na szkoleniu.

Jak wygląda szkolenie sep?

Składa się z dwóch części. Pierwsza to kilkugodzinne szkolenie właściwe, na którym porusza się zagadnienia z kategorii kursu. Często wykorzystuje się prezentacje multimedialne i inne pomoce naukowe.

W drugiej części kursant przystępuje do ustnego egzaminu państwowego. Test sprawdza poziom jego wiedzy nabytej podczas części teoretycznej. Jeśli wynik egzaminu będzie pozytywny, uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia kursu SEP. Dokument zawiera informacje o tym, jakie konkretnie uprawnienia zostały przyznane. Na tej podstawie jego posiadacz może ubiegać się o pracę w konkretnej firmie.

SEP uprawnienia obowiązkowe

Pracodawca może wymagać od kandydatów posiadania uprawnień sep, ale nie musi tego robić, jeśli wykonywane obowiązki nie łączą się z obsługą maszyn, które pracują z napięciem poniżej 1kV.

Jeżeli napięcia robocze urządzeń są wyższe, albo moc znamionowa przekracza 20kW, do ich obsługi kursy sep są wręcz niezbędne. Obowiązek ich posiadania nakładają na pracodawcę i operatora przepisy prawne, lecz również BHP. W przypadku dopuszczenia do pracy osób bez wymaganych uprawnień SEP, należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi, jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *