Pomoc prawna adwokata w sprawach cywilnych

Z pomocy adwokata warto skorzystać, gdy mamy wątpliwości prawne, co do tego jak prawidłowo poprowadzić swoją sprawę, albo gdy nie jesteśmy pewni jak interpretować dane przepisy prawa. W niniejszym artykule pokażemy, jakie czynności wykonują adwokaci katowice w ramach świadczonej przez siebie pomocy prawnej. Omówimy to na przykładzie spraw alimentacyjnych.

Pomoc adwokatów katowice – na czym polega?

Adwokaci katowice to osoby, które posiadają duże doświadczenie prawne i cechują się bardzo dużą znajomością przepisów prawnych. W sposób prosty i przystępny wyjaśniają przepisy prawne, obrazując je stosownymi przykładami z życia wziętymi.

Z pomocy adwokatów katowice można skorzystać na każdym etapie sprawy, zarówno przedsądowym, jak i sądowym. Adwokaci katowice:

  • przygotowują pisma na etapie przedsądowym (w szczególności wezwania do zapłaty, wezwania do polubownego zakończenia sprawy);
  • przygotowują pisma na etapie sądowym (zwłaszcza takie jak: pozew, odpowiedź na pozew, apelację, odpowiedź na apelację);
  • pomagają zgromadzić załączniki (odpowiednie dokumenty, potwierdzające Twoje stanowisko w danej sprawie) w celu dołączenia ich do pozwu, odpowiedzi na pozew.

Alimenty – kluczowe zagadnienia

Alimenty służą zaspokajaniu potrzeb życiowych i bytowych osób, które nie mają możliwości samodzielnie się utrzymać przy użyciu własnych sił i środków. Do płacenia alimentów są zobowiązani bliscy krewni takiej osoby, których sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że takiej pomocy mogą udzielić, czyli są w stanie spełnić ciążący na nich prawnie obowiązek alimentacyjny.

Jeżeli chcemy domagać się zasądzenia alimentów przed sądem, musimy zastanowić się nad zagadnieniem, jakim jest wysokość alimentów. Nie może być to kwota przypadkowa, całkowicie dowolna. Przy określaniu takiej kwoty musimy wziąć pod uwagę następujące przesłanki, o których mowa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Czyli usprawiedliwione potrzeby osoby na rzecz, której będą wypłacane alimenty oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która będzie płacić alimenty. Przez usprawiedliwione potrzeby rozumiemy takie potrzeby, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (koszty wyżywienia, ubrań, edukacji). Podstawową potrzebą nie są potrzeby zbytkowe takie jak kolejne drogie podróże, czy kosztowne hobby. Natomiast oceniając możliwości zarobkowe należy wziąć po uwagę między innymi wysokość zarobków, oszczędności i ciążące zobowiązania finansowe.

Rola adwokatów Katowice w sprawach o alimenty

Adwokaci Katowice sporządzą pozew o zasądzenie alimentów w którym opiszą stan faktyczny, przywołają odpowiednie przepisy prawne i dowody na poparcie stanowiska. Pomogą Ci ustalić realną kwotę alimentów, których możesz domagać się przed sądem. Ustalą właściwy sąd do którego należy wnieść pozew oraz wysokość opłaty, którą będziesz musiał uiść od pozwu.

Natomiast gdy wyznaczony będzie już termin rozprawy, adwokaci katowice będą reprezentować Cię przed sądem, zadawać odpowiednie pytania świadkom, biegłym oraz drugiej stronie. W razie potrzeby sporządzą też apelację lub odpowiedź na apelację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *