Czym jest wycena firmy i jak się ją przeprowadza?

Zdarza się tak, iż dany przedsiębiorca chciałby sprzedać swoją firmę. Takie transakcje realizowane są nie rzadko. Aby jednak sprzedaż przedsiębiorstwa była możliwa należy przeprowadzić jego wycenę. W tym celu stosuje się jedną z kilku metod wyceny firmy.

Po co wycena?

Zacznijmy jednak od temu samej wyceny. Oczywiście wycena przedsiębiorstwa nie jest wykonywana tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo ma zostać sprzedane. Wycenę realizuje się także z innych powodów. Jednym z nich może być np. potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego. Innym powodem może być potrzeba porównania przedsiębiorstwa na tle firm konkurencyjnych.

Metody wyceny

Wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest za pomocą kilku metod. Jednak do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych zaliczyć można trzy. Są to metoda dochodowa, metoda majątkowa oraz metoda mieszana (inaczej nazywana porównawczą).

Metoda majątkowa

Metoda majątkowa polega na tym, iż uwzględnia się tu, że wartość przedsiębiorstwa stanowi sumę jej majątku, która pomniejszona jest o wartość zobowiązań przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wartość przedsiębiorstwa to różnica między posiadanymi aktywami a zobowiązaniami. Do wykonania wyceny przedsiębiorstwa metodą majątkową konieczne jest aktualne sprawozdanie finansowe.

Metoda dochodowa

Drugą metodą jest metoda dochodowa. W tym przypadku zakłada się, iż wartość przedsiębiorstwa może opierać się na podstawie wartości obecnej sumy przyszłych dochodów przedsiębiorstwa. Wadą tej metody jest fakt, iż często dokonywana jest ona na podstawie subiektywnych przesłanek, ocen, które trudno jest zweryfikować.

Metoda mieszana

Innym typem metody wyceny przedsiębiorstwa jest metoda mieszana lub inaczej nazywana metodą porównawczą. W przypadku tej metody dokonuje się porównania wyników finansowych przedsiębiorstwa z wynikami innych firm konkurencyjnych. Niestety metoda ta ma jedną istotną wadę. Często trudno jest pozyskać szczegółowe dane o wynikach przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Do wykonania wyceny przedsiębiorstwa wykorzystuje się także inne metody. Jednak te wyżej wymienione wykorzystuje się najczęściej. Generalnie z kilku powodów. Po pierwsze, może je wykorzystać przy analizie niemal wszystkich typów spółek. Po drugiej, są to metody, które dają się wykorzystać w miarę prosty i nieskomplikowany sposób.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *